Statens vegvesen har valgt ut fire entreprenører som går videre til neste fase i konkurransen om å bygge ny E136 fra Breivika til Lerstad i Ålesund.

Da fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen gikk ut 20. juni, var det åtte entreprenører som hadde meldt seg. Nå har Statens vegvesen gått gjennom dokumentene fra tilbyderne, og prekvalifisert fire som blir med inn i forhandlingsfasen.   

  • Veidekke Entreprenør AS
  • Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS – Allgrunn AS
  • AF Gruppen AS
  • NCC Norge AS

-Vi har valgt å gå videre med fire godt kvalifiserte tilbydere. Alle fire har gjennomført tilsvarende prosjekter som E136 Breivika-Lerstad tidligere. Etter sommerferien gleder vi oss til å gå løs på forhandlingsfasen, for å få frem et best mulig prosjekt til best mulig pris, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.  

Forhandlinger vil pågå utover høsten, med mål om å signere kontrakt i desember. Byggestart vil bli etter nyttår, og prosjektet skal stå ferdig i 2027.

Den nye vegen vil i hovedsak gå i en tunnel på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det blir nytt toplanskryss i vest, og gang- og sykkelveg på hele strekningen. Illustrasjon: RedAnt/Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal