─ Vi vil oppfordrer alle som skal rundt i Sandvika sentrum om å la bilen stå, da det vil være utfordrende å kjøre gjennom sentrum hele helgen. Det er meldt fint vær, så ta frem sykkelen din eller ta bena fatt. Så får du litt mosjon i samme sleng, oppfordrer Anna Dalsøren Berg, assisterende byggeleder.

Krysset ved Birkheim er et midlertidig t-kryss, som nå skal bygges om til en permanent rundkjøring. Krysset stenger fredag kl. 21.00 og åpner igjen senest klokken 05.30 mandag morgen.

─ Når krysset åpner igjen, vil rundkjøringen koble sammen Industriveien, Elias Smiths vei og Johan Grauers gate. Dermed er arbeidene med denne rundkjøringen bort imot helt ferdige, sier Dalsøren Berg.

Arbeidet som skal utføres er av en slik karakter at man ikke vil kunne ha trafikk gjennom kryssområdet mens anleggsarbeidet pågår. Det vil bli utført blant annet fresing av asfalt, asfaltering og setting av kantstein.

 

River Bjørnegård bru

Når rundkjøringen ved Birkheim står ferdig og Industriveien er åpnet for trafikk, frigjør det ressurser og arealer til å gå videre til neste fase i prosjektet.

Mandag 27. april stenger Brynsveien ved Bjørnegård bru. Dermed kan bruen rives. Etter det skal Ødehamang bru og to av bruene ved Birkheim også rives.

Når disse bruene er borte kan vi bygge ny Bjørnegård bru, som vil være både bredere og ligge høyere, slik at Brynsveien kan møte Ringeriksveien i ny rundkjøring, forklarer Dalsøren Berg.

Stengingene vil medføre endringer for gående og syklende. Gang- og sykkelveien stenger langs Sandvikselva fra Bjørnegårdsvingen frem til BI-brua. Se vedlagt sykkelkart. Det er også satt opp kart ute.