Vedtaket, inkludert plandokumentene som er vedtatt, finnes på Jevnaker kommune sine nettsider. Det er mulig å påklage kommunestyrets vedtak til fylkesmannen innen 31. oktober 2019.

Planen i Ringerike kan ikke påklages før kommunestyret har vedtatt den planen. Det vil komme mer informasjon om klageadgangen etter at kommunestyret i Ringerike har vedtatt planforslaget.