Rivingen av bygningene på til sammen 15 eiendommer gjennomføres som forberedelse til den kommende utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum.

Informasjon om konkurransen

Konkurransen er lyst ut på doffin.no hvor interesserte finner mer detaljert informasjon om arbeidene og selve konkurransen. Firmaer som ønsker å gjennomføre rivingen må levere tilbud innen 19. desember 2017 klokken 12.00. Statens vegvesen har lagt opp til at rivingsarbeidene skal gjennomføres innen 1. juli 2018.  Det vil bli avholdt tilbudskonferanse den 23. november klokken 10.00 på Statens vegvesen sin rigg i Glassverkvegen 2 på Jevnaker.