Forprosjekt for å se på løsninger for en ny gang- og sykkelkulvert for å kunne utvide til sykkelveg med fortau. Prosjektet inkluderer også løsning for gang- og sykkelvegsystem i tilknytning til kulverten.

Undergang E18 BygdøylokketDagens gang- og sykkelkulvert ved E18 Bygdøylokket. Foto: Siri Malene Torgeirson