Med denne løsningen blir trafikkavviklingen på E18 forbi Larvik bedre, og man unngår møtende trafikk som man har med dagens situasjon. 

Siden det skal pågå testing og opplæring på styringssystemene og arbeider på strekningen, vil fartsgrensen i denne perioden settes til 70 km/t.

Dette er den siste store trafikkomlegging før vi åpner alle fire feltene på hele strekningen. Når gjenstående arbeider med uttesting av overvåkings- og styringssystemer er fullført, vil vi åpne alle 4-feltene. Dette vil skje etter påske.

Mandag 19. mars vil E18-prosjektet invitere til en åpen publikumsdag på Farrisbrua og i Martineåstunnelen. Arrangementet vil foregå på ettermiddagen fra kl. 17–19. Det blir guiding/informasjon, enkel bevertning og musikkinnslag på brua og i Martineåstunnelen.

Vi kommer tilbake med detaljer om dette arrangementet i egen annonsering.