Brakkeriggen ved Farriskilen fjernes

— Prosjektkontoret, som har hatt tilhold i brakkeriggen ved Farriskilen siden 2009, skal fjernes i løpet av mars og april 2022.

Vannspeil under Farrisbrua

— Arbeidet med utgraving av et 6 mål stort vannspeil under Farrisbrua nærmer seg ferdig.

Kollektivparkeringen på Farriseidet åpner fredag 20. november

— Torsdag hadde Vegvesenet ferdigbefaring med entreprenøren Marthinsen & Duvholt for den siste store entreprenørkontrakten på Farriseidet. Det meste av veianleggene er nå ferdigstilt, og i denne omgang gjelder det Kollektivparkeringen og Vassvikveien.

Farrisbrua vant!

— Juryen har talt, Farrisbrua på E18 i Larvik fikk Norsk Lyspris 2020!

Fv. 302 Brunlanesveien og E18 Skykrysset stengt

— Mandag 23. og tirsdag 24. september blir fylkesveg 302 Brunlanesveien stengt ved Farriseidet. Omkjøring blir skiltet via Langestrand og fylkesveg 301 Stavernsveien.

Nå skal E18-viadukten ved Bøkeskogen rives

— Den 300 meter lange viadukten som ble bygd i 1974, da E18 ble lagt utenom Larvik sentrum, fikk en levetid på 43 år. Nå skal området tilbakeføres til bøkeskog.