Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 23. og tirsdag 24. september blir fylkesveg 302 Brunlanesveien stengt ved Farriseidet. Omkjøring blir skiltet via Langestrand og fylkesveg 301 Stavernsveien.

Også av og påkjøringen E18 syd, mellom Farriseidet og Sky blir stengt. For av og påkjøring E18 syd må kryss 45 Bommestad benyttes, evt. Tveidalsveien.

Årsaken er at veiene på Farriseidet vest skal bygges om, inn til en ny stor rundkjøring. For at veiene skal holdes stengt kortest mulig, blir det arbeid også natt til tirsdag og natt til onsdag. Statens vegvesen beklager de ulempene dette kan medføre for naboene på Farriseidet.

Fredag 18. oktober skal de nye rundkjøringene og den nye fire-felts Hammerdalen bru åpnes. Det er forberedelser til dette som nå blir utført. Entreprenøren Marthinsen & Duvholt bygger om veiene inn til den nye rundkjøringen i løpet av to døgn, fra mandag morgen, den 23. september, til onsdag morgen, den 25. september kl. 06.00.

Lysregulering i Hammerdalen fra morgen 23. sept.

Det skal bygges ny støttemur for den nye fv. 303 i Hammerdalen. Denne støttemuren vil gå ut i høyre kjørebane oppover, og derfor må lysregulering benyttes for trafikk begge veier i den ene kjørebanen. Det vil bli kø og ventetid på grunn av dette, spesielt mandag og tirsdag da fv. 302 Brunlanesveien er stengt.

Vegvesenet oppfordrer de av trafikantene som har mulighet, til å unngå Farriseidet i rushtiden. Det kan være et alternativ å benytte Bommestadkrysset for av og påkjøring E18.

Kartillustrasjon om trafikkregulering:

Kartillustrasjon trafikkregulering Farriseidet 23.-24. september
Kartillustrasjon om trafikkregulering, Farriseidet 23.-24. september. (Illustrasjon: Statens vegvesen) Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark