Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektkontoret, som har hatt tilhold i brakkeriggen ved Farriskilen siden 2009, skal fjernes i løpet av mars og april 2022.

Med dette siste arbeidet er prosjektet E18 Bommestad-Sky om noen få måneder helt avsluttet. Prosjektkontoret består av 40 sammenkoblede brakker, og når disse er fjernet skal det fylles opp en støyvoll mot E18, som så skal tilsåes og beplantes med 800 bøk og eiketrær.

Brakkeriggen skal fjernes, området skal planeres, tilsåes og beplantes med 800 bøk og eiketrær. Foto: Knut Vedeld Hovde
Brakkeriggen skal fjernes, området skal planeres, tilsåes og beplantes med 800 bøk og eiketrær. Foto: Knut Vedeld Hovde

Det er entreprenøren Marthinsen & Duvholt som skal gjøre anleggsarbeidet, etter at de fikk kontrakten til ca. 2,1 mill. kroner i konkurranse med 4 andre tilbydere. Innen 13. mai skal det hele være ferdigstilt.

Turgåere må være oppmerksomme på anleggstrafikken

Det vil bli mye anleggstrafikk på veien inn mot Kilen i mars og april. Brakkene skal fraktes ut på lastebiler og mye masse skal fraktes inn. Det er behov for både stein, sand og jord, og mengdene er anslått til ca. 200 lastebillass.

Området er populært for turgåere og de bes nå å være ekstra oppmerksomme på anleggstrafikken. Veien må muligens stenges i korte perioder, men det blir i så fall bare noen minutter av gangen, ifølge entreprenøren.

Entreprenøren godt kjent med prosjektet

Marthinsen & Duvholt har også hatt de siste større kontraktene for Vegvesenet i E18-prosjektet, både med å rive bruene på Farriseidet, bygge ny Hammerdalen bru og det øvrige veinettet på Farriseidet, riving av viadukten nedenfor Bøkeskogen, vannspeilet under Farrisbrua og istandsetting av den gamle E18 mellom Kverken og Månejordet.

Kontakter

Grethe Bodholt

E-post: