Du kan se vår gjennomgang her:

 

Vi har også gjort presentasjonene fra gjennomgangen tilgjengelig for nedlastning, se under «Last ned» nederst på denne siden.

Har du spørsmål til planforslaget?  

Dersom du har spørsmål til planforslaget, send de gjerne til oss på følgende e-postadresse: lise.berre@vegvesen.no.

Merk e-posten med "kommunedelplan" i emnefeltet.

Vi gjør oppmerksom på at høringsinnspill ikke kan sendes på e-post. Merknader til planforslaget må sendes skriftlig innen 15. september 2020 på en av følgende måter:

  • gjennom uttale-funksjonen i Molde kommunes planportal, eller
  • per brev til: Molde kommune, Teknisk, plan, næring og miljø, Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Åpne kontordager i Fylkeshuset

Vi ønsker dialog med berørte grunneiere og andre som har spørsmål og innspill til planarbeidet, og inviterer derfor til åpne kontordager i Vegvesenets lokaler i Fylkeshuset i Molde (3. etg) følgende dager:

• Onsdag 2. september

• Torsdag 3. september

Begge dagene vil det være mulig å legge noen møter til ettermiddag/kveld.

Viktig informasjon!

På grunn av koronarestriksjoner vil møtene foregå med timebestilling. Dersom du ønsker et møte med oss en av disse dagene, må du derfor ta kontakt med Lise Berre på tlf. 924 99 631 eller e-post: lise.berre@vegvesen.no. Påmeldingsfrist: mandag 31. august.

Vi vil ikke sette opp noen på samme tidspunkt i samme møte, men for de som ønsker det vil det være mulig å slå seg sammen med flere og komme samtidig. Vi gjør derimot oppmerksom på at koronarestriksjoner fører til at det maks kan være 4-7 deltagere per møte. Antall deltakere må derfor avklares ved påmelding. De som er til stede på møtene må registreres med navn og kontaktopplysninger.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til planen utover høringsinnspill/merknader, kan du også ta kontakt med oss på følgende måter: