E39 Ørskogfjellet-Vik inngår som ei delstrekning i planlegginga av ny E39 mellom Ålesund og Molde. Målet er å skape ein felles bu- og arbeidsmarknad og redusere reisetida mellom dei to byane til under ein time.

Plandokument

Det er utarbeidd eit planprogram som gir ei orientering om det føreståande planarbeidet. 

Planprogrammet blir lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i perioden 24.02-06.04.2020 i samsvar med plan- og bygningslova §§ 4-1 og 14-2.

Frå 24.02.2020 vil planprogrammet vere tilgjengeleg på

  • nettstaden til Vestnes kommune, og på 
  • vegvesen.no, sjå under "Last ned" på denne sida

Merknadar

Merknadar, innspel eller andre relevante opplysningar kan sendast skriftleg innan 06.04.2020 til:

Merk sendinga med: Reguleringsplan E39 Ørskogfjellet-Vik.

Informasjonsmøte

I samband med planoppstart og utlegging av planprogram inviterer vi grunneigarar og andre interesserte til eit informasjonsmøte i Kulturhuset Idahall måndag 24. februar kl. 17.30.

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til:

Planområdet i Vestnes kommune.Planområdet i Vestnes kommune.