Formannskapet i Heim kommune har i møte 16.02.2021 fattet vedtak om utlegging av reguleringsplan for E39 Vinjeøra-Staurset, i medhold av §§ 3-7, 12-3 og 12-10 i plan- og bygningsloven.

Plandokumentene finner du her:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39betnastormyra/staurset-stormyra/reguleringsplan

 

Vegprosjektet er del av arbeidet med å fornye kyststamvegen E39 fra Kristiansand til Trondheim. Reguleringsarbeidet skal sørge for en trafikksikker E39, ivareta fremkommeligheten på ny veg, og ivareta miljø- og boforholda for de som bor langs europavegen.

Regionale mål er å redusere reisetiden mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, med vektlegging av sambandet mellom Molde, Kristiansund og Trondheim. Det er også et mål å redusere antall ulykker, og ny veg vil gi økt fremkommelighet og redusert reisetid på strekninga Betna-Stormyra med ca. 7 minutter.

Erstatter tidligere planer

Planarbeidet er utført av Statens vegvesen i samarbeid med Heim kommune. Reguleringsplanen som er lagt ut vil erstatte to tidligere vedtatte reguleringsplaner: E39 Vinjeøra-Haukvika fra 2013 og planen E39 Haukvika vest-Staurset fra 2010.

Bakgrunnen for at man har valgt å erstatte disse planene og gjennomføre et nytt reguleringsplanarbeid er at E39 slik den var regulert ikke ivaretar hensynet til E39 som europaveg med fartsgrense på 80 km/t og trygg anleggsgjennomføring. Alt dette er nærmere beskrevet i plandokumentene.

 

Frist 12. april 

Frist for merknader er satt til 12. april 2021.

Eventuelle merknader skal sendes til:

Heim kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

post@heim.kommune.no 

 

Digitalt informasjonsmøte 

Statens vegvesen og Heim kommune arrangerte digitalt informasjonsmøte om planen tirsdag 9. mars.

Opptak av møtet kan du se her:

 

 

Visualisering av planlagt trasé sett fra veien:

 

Visualisering av planlagt trasé sett fra lufta:

 

Kontaktpersoner:

Ivar Ole Mittet

Prosjekteringsleder i Statens vegvesen

ivar-ole.mittet@vegvesen.no   tlf. 414 79 996

 

Daniel Thoresen Lossius

Planlegger i Heim kommune

daniel.lossius@heim.kommune.no   tlf. 934 04 776