Statens vegvesen og Ørsta kommune hadde invitert berørte partar til eit gjensidig orienteringsmøte i Ørsta rådhus.