Varsel om arkeologiske undersøkingar E39 Liadal

— I samband med planarbeidet for E39 Liadal har vi behov for å gjere supplerande arkeologiske registreringar. Undersøkingane er planlagt gjennomført frå veke 41 og vil vare inntil 4 veker.

Varsel om planoppstart E39 Liadal

— Statens vegvesen skal i samarbeid med Ørsta kommune utarbeide ein detaljreguleringsplan for E39 på Liadal, og ber om innspel til arbeidet.