Brannvesenet har også avtalt at forsvarspersonell kan være med på øvelser.

I forbindelse med dette vil det fra neste uke og i flere perioder framover være aktivitet i og rundt fraflyttede hus både i Lønset- og Hjelsetområdet.

- Det vil ikke bli antenning av hus i neste uke, men ulike redningsøvelser som kan innebære ødeleggelse av deler av hus. Senere vil det bli antenning og etter hvert nedbrenning som en del av brannøvelsene, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Bebodde boliger kan kreves innløst av eier når vedtatt reguleringsplan viser at huset skal rives selv om utbyggingsprosjektet ikke er vedtatt finansiert. Det er imidlertid et vilkår at boligen blir brukt av eieren som helårsbolig, og at den ble ervervet av eieren før reguleringsplanen ble vedtatt.

For å frigi arealene som kreves til byggingen av den nye europavegstrekningen mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune har vegvesenet til nå innløst 10 boligeiendommer med 20 store og små bygninger, samt 6 hytter.

Flere av boligene er allerede fraflyttet mens noen blir fraflyttet ved årsskiftet og i 2020.

Statens vegvesen har forberedt bygging av den nye vegstrekningen siden 2017 og er klar for utlysning av anbudskonkurranse når klarsignalet blir gitt av sentrale myndigheter.