3D animasjon av E39 Lønset–Hjelset til reguleringsplan til høring:

E39 Lønset–Hjelset østover

E39 Lønset–Hjelset vestover

E39 Lønset–Hjelset ovenfra