E69 skal bygges om for å fjerne et rasfarlig parti på vegen til Nordkapp og få en ny tunnel som tilfredsstiller dagens krav. Prosjektet omfatter en strekning på 6800 meter, hvorav den nye Skarvbergtunnelen blir 3470 meter.

Arbeidet med strømforsyning startet sommeren 2017, mens byggingen av ny veg og tunnel startet vinteren 2019. Etter planen skal den nye vegen og tunnelen åpnes for trafikk i 2021.

E69 Skarvbergtunnelen er et av de prioriterte prosjektene i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Totalt er det satt av 898 millioner kroner til prosjektet, inkludert de forberedende arbeidene.