Verkstedtelt brant til grunnen

— Torsdag 16. april oppsto det brann på anlegget til E69 Skarvbergtunnelen. Store verdier gikk tapt, men ingen ble skadet og anlegget er fortsatt i drift.

Første salve for Skarvbergtunnelen

— Mandag 29. april smalt det for første gang i den nye Skarvbergtunnelen på E69 til Nordkapp. Det var lederen for det lokale reinbeitedistriktet, Mikkel Eira, som fikk æren av å sette i gang første salve for den nye tunnelen.

Skanska får bygge Skarvbergtunnelen

— Skanska Norge AS er tildelt jobben med å bygge den nye Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark. Det betyr at arbeidet kan starte på seinvinteren.