Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Skanska har sprengt seg drøye 1700 meter inn i fjellet.

Nærmere 90 personer er i sving på anlegget nå, og de jobber stort sett døgnet rundt med tunneldriving og påfølgende sikring. Drivingen pågår fra begge sider av fjellet.

–Vi har kommet oss drøye 1700 meter inn i fjellet nå, så det gjenstår ca. 1,8 kilometer før vi får gjennomslag. Vi er noe bak skjema fordi steinmassene har vist seg å være av dårligere kvalitet enn antatt, forteller fungerende prosjektleder Edgar Olsen i Statens vegvesen.

Dårlig kvalitet på steinen som skal sprenges ut gjør at entreprenøren må redusere salvelengden. I tillegg blir sikringen av fjellet mer omfattende: flere bolter, mer sprøytebetong og injisering av sprekker for å forhindre vannlekkasjer inn i tunnelen.

–Hvorvidt dette vil føre til at prosjektet blir forsinket er for tidlig å si noe om. Det vil blant annet avhenge av steinkvaliteten lenger inn i fjellet. Erfaringsvis blir den bedre jo lenger inn vi kommer, sier Olsen.

Vegen ned Skarvbergdalen

Steinmassene som tas ut av fjellet brukes til bygging av ny veg og skredvoller ned Skarvbergdalen på nordsiden av tunnelen.

–Langs vika videre nordover driver entreprenøren med oppfylling av steinmasser i sjøen. Nye E69 blir bygget lenger ut fra fjellsiden, slik at det blir plass til etablering av grøft mellom fjellet og vegen, forteller Olsen.

Skanska er også i gang med byggingen av tunnelportalene på begge sider og i Skarvbergdalen er en kulvert for elva ferdig bygget.

Stein som tas ut av fjellet blir brukt til etablering av veg og skredvoller ned Skarvbergdalen. Foto: Harry Torleif Hansen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark