Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Prosjektet omfattet en ny vegstrekning på 6800 meter, hvorav den nye Skarvbergtunnelen utgjør 3470 meter. (3550 meter med portalene).

Tunnellen har egen adskilt gang- og sykkelveg for økt trafikksikkerhet.

Arbeidet med strømforsyning startet sommeren 2017, mens byggingen av ny veg og tunnel startet vinteren 2019. Etter planen skulle den nye vegen og tunnelen åpnes for trafikk i 2022, men dårlig fjell med mye arbeidskrevende sikring forsinket arbeidet. Tunnelen ble åpnet 26. mai 2023

Nyhetssak fra åpningen: Skarvbergtunnelen åpnen for trafikk

E69 Skarvbergtunnelen er et av de prioriterte prosjektene i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Sluttkostnaden for prosjektet ser ut til å bli om lag 1420 mill.kr. (2021 kr) Dette er drøyt 500 millioner kroner mer enn opprinnelig forutsatt. Årsaken er store utfordringer med dårlig og arbeidskrevende fjell.

Illustrasjonskart E69 Skarvbergtunnelen
Den nye tunnelen bygges gjennom Skarvberget innenfor dagens tunnel og rasfarlige partier på E69 (Illustrasjonskart: Visuell kommunikasjon) Foto: Visuell kommunikasjon

Vei:
E69
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Porsanger
Fylker:
Finnmark
Lengde:
3540 meter
Omfang:
6800 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
1420 millioner
Oppstart:
2019
Antatt åpnet:
2022

Skarvbergtunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Edgar Olsen

Prosjektleder
E-post:

Sist oppdatert: