Prosjektet omfatter en strekning på 6800 meter, hvorav den nye Skarvbergtunnelen blir 3470 meter.

Arbeidet med strømforsyning startet sommeren 2017, mens byggingen av ny veg og tunnel startet vinteren 2019. Etter planen skal den nye vegen og tunnelen åpnes for trafikk i 2021.

E69 Skarvbergtunnelen er et av de prioriterte prosjektene i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Totalt er det satt av 898 millioner kroner til prosjektet, inkludert de forberedende arbeidene.

Video

Illustrasjonskart E69 Skarvbergtunnelen
Den nye tunnelen bygges gjennom Skarvberget innenfor dagens tunnel og rasfarlige partier på E69 (Illustrasjonskart: Visuell kommunikasjon) Foto: Visuell kommunikasjon

Vei:
E69
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Porsanger
Fylker:
Troms og Finnmark
Lengde:
3540 meter
Omfang:
6800 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
918 millioner
Oppstart:
2019
Antatt åpnet:
2021

Skarvbergtunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Ivar Kaino

prosjektleder
Telefon:
99277769
E-post:

Edgar Olsen

planprosessleder
E-post:

Sist oppdatert: