Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den skredfarlige flaskehalsen på E69 mot Nordkapp er borte. I dag åpnet den nye Skarvbergtunnelen på E69.

Bildet viser Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik og ordfører Aina Borch som holder i hver sin enda av den røde, hvite og blå snoren, mens samferdselsminister Jon-Ivar Nygård klipper.
Åpen: En liten håndbevegelse var alt som skulle til. Dermed hadde samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet E69 Skarvbergtunnelen for trafikk. Foto: Statens vegvesen.

Med Porsangerfjorden som tilskuer ble åpningen av den 3,5 kilometer lange Skarvbergtunnelen i dag høytidelig markert med flagg, festtaler, barnekor og blomsterutdeling. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk æren av å klippe snora og erklære veganlegget på 6,8 km for åpnet. Et nytt trygt og trafikksikkert veganlegg, erstatter den ulykkesbelastede tunnelen fra 60 tallet og fjerner en svært skredutsatt strekning på E69.

– Med dette veganlegget sikrer vi stabil helårs vegforbindelse til Honningsvåg og turistmagneten, Nordkapp. Det er en glede å kunne åpne en tunnel som betyr så mye for folk som denne. Det sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik

Lokal og internasjonal nytte

E69 er eneste vei til og fra Nordkapp kommune. Ordfører Trudy Engen, gledet seg stort over at innbyggerne i Nordkapp når har fått en ny og tryggere hverdag. I tillegg har tunnelen stor betydning for de mange som besøker Nordkapp. Platået har 300.000 besøkende hvert år og selv om de fleste kommer med båt er det en betydelig turisttrafikk langs E69. 

Krevende utbygging

Byggingen av ny veg og tunnel startet vinteren 2019. Etter planen skulle den nye vegen og tunnelen åpnes for trafikk i 2022, men dårlig fjell med mye svært arbeidskrevende sikringsarbeid forsinket fremdriften. For å sikre de som jobbet i tunnelen og ende opp med en trygg og sikker tunnel har det blant annet gått med 52.000 sikringsbolter av ulike slag. I tillegg er det støpt inn 805 armerte sikringsbuer. Det er krevende å jobbe under slike forhold selv for erfarne tunneldrivere.

– Skanska og deres ansatte kom seg igjennom fjellet uten skader som gir sykemelding. Det står det respekt av. De skal ha ros for HMS arbeidet sitt. Det sier prosjektleder i Statens vegvesen, Edgar Olsen.

Høy sikkerhet

  • Den nye tunnelen er brann og frostsikret
  • Den har havarilommer og nødtelefon for hver 500 meter
  • Trafikken videoovervåkes
  • Ventilasjon og sikkerhetssystemer kan fjernstyres av Vegtrafikksentralen
Aktuelt for fylke(r): Finnmark