Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 29. april smalt det for første gang i den nye Skarvbergtunnelen på E69 til Nordkapp. Det var lederen for det lokale reinbeitedistriktet, Mikkel Eira, som fikk æren av å sette i gang første salve for den nye tunnelen.

To ordførere deltok på markeringen sammen med Statens vegvesen og hovedentreprenøren Skanska – Aina Borch fra Porsanger, hvor tunnelen befinner seg, og Kristina Hansen fra Nordkapp. Det er trafikantene herfra som virkelig kan nyte forskjellen når dagens skredutsatte vegstrekning og den gamle tunnelen skiftes ut med ny tunnel og sikrere veg.

Anleggsarbeidet ved Skarvberget startet i slutten av mars, med anleggsveger og fjellskjæringer. Nå er entreprenøren i gang med å drive selve tunnelen, som etter hvert skal bli 3460 meter lang, i tillegg til portaler på 70 meter. Skanska planlegger å drive 1600 meter fra sørsida, mens arbeidet fra nordsida starter i løpet av mai.

Om et drøyt år blir det gjennomslag i tunnelen, og hele veganlegget skal stå ferdig seinhøsten 2021.

Det betyr også at store mengder steinmasser må fraktes fra sørsida og nordover gjennom den gamle tunnelen de neste månedene. En del av steinen skal brukes til fyllmasse for den nye vegen i Skarvbergdalen og til utbedringer nordover langs Skarvbergvika. Entreprenøren tar sikte på at denne vegstrekningen skal være ferdig asfaltert og klar til bruk allerede før vinteren.

Arbeidet i tunnelen foregår døgnet rundt. Tunneldriverne jobber i to skift fra seks om morgenen til to på natta, mens de siste nattetimene brukes til å sikre tunnelen med sprutbetong. I løpet av våren vil det være 60-70 personer i daglig arbeid på Skarvbergtunnelen.

Første salve for E69 Skarvbergtunnelen gikk mandag 29. april. Foto: Henning Walter Larsen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark