Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har informert bredt om hva som skjer når arbeidet med Skarvbergtunnelen på E69 settes i gang.

10. og 11. april 2019 arrangerte Statens vegvesen fire møter for å informere om anleggsarbeidet og hvilke utfordringer og muligheter det gir lokalt.

To av møtene ble arrangert i samarbeid med de lokale næringsforeningene - Nordkapp næringshage i Honningsvåg og Sapmi næringshage i Lakselv. I tillegg til at prosjektleder Ivar Kaino og prosjekteringsleder Edgar Olsen fra Statens vegvesen orienterte om prosjektet, fortalte prosjektleder Tor Gildestad fra hovedentreprenøren Skanska om hvordan de jobber - og også hvilke muligheter et slik anlegg gir for lokalt næringsliv som ønsker å få en del av kaka.

I tillegg ble det arrangert åpne informasjonsmøter i Honnngsvåg og i Olderfjord. her ble det lagt spesiell vekt på hvordan naboer og trafikanter vil bli berørt av anleggsvirksomheten. Statens vegvesen ga også en orientering for Porsanger kommunestyre 11. april.

Se Statens vegvesens prosjektinformasjon.

Se Skanskas presentasjon.

Skanskas prosjektleder kan kontaktes direkte på epost: tor.gildestad@skanska.no

 

 

Det var godt oppmøte på informasjonsmøtet i Olderfjord 11. april, da Skanskas prosjektleder Tor Gildestad orienterte om hva som vil skje på E69 framover. Foto: Kari Karstensen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark