I ca. en uke fremover blir det ett kjørefelt og manuell dirigering av trafikken midt på brua.

Årsaken er justeringer som må gjøres på sikringstauene som er montert på hver av bærekablene. Disse sikringstauene skal brukes av de som skal gå oppå kablene for å inspisere de. Kraftig vind setter disse tauene i vibrasjon, og det er derfor nødvendig å justere de for å redusere vibrasjonen.

Akkurat der dette arbeidet foregår over veibanen, blir det noen begrensninger på trafikken. Det blir ett kjørefelt og manuell dirigering av trafikken.