Hålogalandsbrua på E6 nord for Narvik påført mindre skader etter stormen Frank

— Flere av vibrasjonsdemperne på Hålogalandsbrua på E6 nord for Narvik ble helt eller delvis ødelagt av uværet Frank. Skadene har ingen betydning for styrken og bæreevnen til brua og det har ikke vært fare for at løse deler skulle treffe trafikantene. Men Statens vegvesen ser alvorlig på at enkelte deler inne ved bruas fundamenter falt i sjøen mens uværet stod på.

Reklamasjonskrav etter boltebrudd trekkes

— Bruddet på en av forankringsboltene på Hålogalandsbrua skyldes ikke produksjonsfeil eller mangelfull utførelse ved installasjon, ifølge en ekspertgruppe nedsatt av Statens vegvesen.

Vurderer å skifte flere bolter på E6 Hålogalandsbrua

— Årsaken til brudd i 1 av 344 bolter som holder de to bærekablene er grundig undersøkt. Statens vegvesen vurderer å skifte flere av boltene, noe som kan gjøres uten at det vil påvirke trafikkavviklingen på brua.

Stenger E6 Hålogalandsbrua for trafikk 23. april-13. mai

— Narvik: Våren kommer med roligere vær, og det er snart tid for å demontere de to heisekranene som ble brukt for å bygge tårnene på E6 Hålogalandsbrua. Brua blir derfor stengt i perioden 23. april og frem til 13. mai.

Leter fortsatt etter årsaken til brudd i bolt

— Etter at det ble oppdaget brudd i en bolt på E6 Hålogalandsbrua er det gjennomført ultralydinspeksjon av alle de aktuelle boltene. Samtidig som man leter etter årsaken til bruddet er det satt i gang et arbeid med å skifte ut flere bolter.