9. desember åpnet vi Norges nest lengste hengebru, Hålogalandsbrua. 

I tillegg til Hålogalandsbrua har vi bygget til sammen 4,9 kilometer ny veg, to mindre tunneler samt en 1,1 kilometer lang rassikringstunnel i Trældal, nord for Narvik. 

Prosjektet omfatter:

  • Hålogalandsbrua 1533 meter 
  • Bygging av 1,4 kilometer veg på Narvik-siden
  • Ornestunnelen på 270 meter på Narvik-siden
  • Bygging av 3,5 kilometer veg på Øyjord
  • Storlikolltunnelen på 330 meter på Øyjord
  • Trældaltunnelen på 1,1 kilometer

Hålogalandsbrua knytter hele regionen sammen
Ved å bygge Hålogalandsbrua rett over Rombaken gjør vi E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med 15-20 minutter.

I tillegg leder vi trafikken bort fra det som i dag er en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning.

Vei:
E6
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Narvik
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
3,80 milliarder.
Oppstart:
2013

Hålogalandsbrua. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Rombaksveien 47 8517 Narvik
Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Hans Jack Arntzen

Prosjektleder
Telefon:
992 93 905
E-post:

Dagrunn Kaasen

Delprosjektleder
E-post:

Kurt Grundstad

Byggeleder stål
E-post:

Sist oppdatert: