Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Vegprosjektet innebærer bygging av ny veg på begge sider av Hålogalandsbrua.

På Narviksiden skal det bygges 1,4 kilometer ny veg, mens det på Øyjord skal bygges 3,5 kilometer frem til eksisterende E6.

Felles for begge disse vegene er:

  • Klasse: H1
  • Total vegbredde: 10 meter
  • Bredde kjørefelt: 3,5 meter
  • Bredde vegskulder: 1 meter
  • Bredde midtfelt utført som rumlefelt: 1 meter
  • Kjørehastighet: 80 km/t

To korte tunneler
På Narviksiden skal det bygges en 270 meter lang tunnel, Ornestunnelen. På Øyjord skal det bygges en 330 meter lang tunnel, Storlikolltunnelen. 

Forhold for gående og syklende
Det vil bygges en sammenhengende gang- og sykkelveg (eget felt) fra Narvik til Øyjord, med en bredde på 3,5 meter.

Gang- og sykkelvegen vil gå gjennom Ornestunnelen, men det blir ikke egen gang- og sykkelveg gjennom Storlikolltunnelen.