I prosjektet inngår også en rassikringstunnel på E6/E10 melllom Trældal og Leirvik.

Vegstrekningen mellom Trældal og Leirvik er rasutsatt, og det ble derfor besluttet å lage en 1,1 kilometer lang rassikringstunnel i forbindelse med dette vegprosjektet.

Trældaltunnelen 
Lengde: 1050 meter, inklusive portaler: 1110 meter
Klasse: T8,5
Kjørebredde: 6,5 meter

Når tunnelen er ferdig stenges den gamle vegen på grunn av rasfaren.

Denne vegstrekningen er i dag kjent som E6/E10, men etter at ny E6 over Hålogalandsbrua er er ferdig, blir strekningen gjort om til E10.

Strekningen mellom Ornes og krysset til E10 ved Trældal blir fylkesveg. Delstrekningene med nedsatt fartsgrense til 70 km/t og 60 km/t blir ikke lenger del av E6.

 

E6 Hålogalandsbrua