Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Narvik: Våren kommer med roligere vær, og det er snart tid for å demontere de to heisekranene som ble brukt for å bygge tårnene på E6 Hålogalandsbrua. Brua blir derfor stengt i perioden 23. april og frem til 13. mai.

E6 Hålogalandsbrua rett nord for Narvik i Nordland. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

– Dette arbeidet kan ikke skje vinterstid. Det er veldig væravhengig og demonteringen av disse heisekranene kan derfor bare skje i de delene av året vi har størst sjanse for rolig vær, sier Dagrunn Kaasen, delprosjektleder for E6 Hålogalandsbrua.

Demonteringen skjer ved hjelp av en stor mobilkran som vil stå midt på veien og sperre begge kjørefeltene over brua.

Brua stenger derfor for all trafikk fra kl. 09.00 23. april til 13. mai.

Brua blir også stengt for fotgjengere og syklister, da det vil foregå arbeid i høyden over gang- og sykkelvegen.

– Vi har sjekket alle mulige alternativer for å slippe trafikk forbi her, men det er ikke mulig. Kranen er så bred at den vil sperre begge kjørefeltene og dette er derfor den eneste muligheten vi har for å få det til, sier Kaasen.

All trafikk vil gå på «gammel» riksveg

I hele denne perioden må all trafikk derfor gå via den gamle riksvegen, som nå er omdøpt til fylkesveg 7575, rundt Rombaken. Alle må beregne mer tid på kjøring i de ukene det gjelder. 

–  I tillegg til å annonsere denne stengingen i media så orienterer vi nødetatene, transportselskapene og kommunen spesielt om denne stengingen, forklarer Kaasen.

Vil jobbe døgnet rundt

Entreprenøren starter demonteringen på morgenen 23. april og vil jobbe døgnet rundt for at dette skal gå så raskt som mulig.

– Dette er et omfattende arbeid og kran-eier benytter alle sine fagarbeidere til demonteringsarbeidet. Derfor kan det heller ikke organiseres slik at begge kranene kan demonteres samtidig, forklarer Kaasen.

Arbeidet starter på Øyjord-siden og det brukes en stor mobilkran for å heise ned kranelementene, bit for bit. Mobilkranen vil stå på vegbanen, tett inntil tårnet, og for å hindre skade på vegen vil det først legges en gruspute på vegen som kranen skal stå på.

Som med alt arbeid i høyden er dette også avhengig av vær og vind, men brua skal etter planen åpne for trafikk igjen 13. mai.

Gjør annet arbeid samtidig

Når brua først er stengt for trafikk så gjøres det i tillegg annet arbeid.

–  Når vi uansett må stenge brua så bruker vi samtidig muligheten til å gjøre annet arbeid. Nå som brua har vært i bruk en stund ser vi hvor det er behov for å justere litt, og vi planlegger blant annet å montere rotasjonsstoppere på nedre hengestangsfeste og montere vibrasjonsdempere på håndtauene i forbindelse med bærekablene, sier Kaasen.

E6 Hålogalandsbrua rett nord for Narvik i Nordland. Foto: Tomas Rolland
Aktuelt for fylke(r): Nordland