Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Entreprenøren har erstattet to bolter på E6 Hålogalandsbrua.

Etter brudd i en bolt som holder en av delkablene på plass, har det vært et hektisk arbeid for å skifte ut den skadede bolten, samt finne årsaken til bruddet.

Denne uken ble den skadede bolten skiftet ut.

– Entreprenøren har fått tilsendt to nye bolter, og har skiftet ut bolten som røk samt nabobolten, sier Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør i prosjektavdelingen i Region nord.


I tillegg jobbes det for fullt med å få oversendt flere bolter fra produsenten, slik at de andre boltene som viser tegn på svakhet kan byttes.

Fortsetter undersøkelsene

Både Det Norske Veritas (DNV GL) og selskapet Vitec AS er hentet inn for å gjøre ytterligere undersøkelser. Målet er å finne årsaken til at det oppstod brudd i en bolt på E6 Hålogalandsbrua.


– Vi har engasjert den ledende ekspertisen i landet til å undersøke dette og håper vi innen rimelig tid kan fastsette hva som er årsaken til at dette skjedde, forklarer Johansen.

Begge selskapene har gjennom helgen undersøkt boltene og fortsetter med dette utover uken.

– Så langt bekrefter ultralydundersøkelsene det vi har funnet til nå. Vi er ikke ferdig med å undersøke alle boltene enda, og fortsetter derfor utover uken. Dette er teknisk krevende undersøkelser og det er omfattende å analysere resultatene, forklarer Johansen.

I tillegg er bolten som røk analysert av SINTEF Molab. Rapporten er sendt til vurdering av brueksperter, men det foreligger ingen konklusjon enda.

Alle bidrar aktivt til å finne løsninger

Statens vegvesen har hatt møter med ledere i entreprenørselskapet som har ansvaret for stålkontrakten og det rådgivende konsulentselskapet som har prosjektert brua.


– Vi har tett kontakt med entreprenør og konsulentselskapet og alle bidrar aktivt for å finne årsaken og for å få skiftet ut boltene som kan være skadet raskest mulig, sier Johansen.

Ingen fare for bæreevnen til brua

Det er ingen fare for bæreevnen til brua, og den er åpen for trafikk. Skulle det oppstå flere brudd inntil de skadede boltene er byttet, så vil Statens vegvesen likevel vurdere å stenge brua for trafikk.

– Dette gjør vi i så fall for å være på den sikre siden, og siden det eksisterer gode omkjøringsmuligheter her så har vi forholdsvis lav terskel for å stenge brua, forklarer Johansen.

Dersom Hålogalandsbrua stenges vil trafikken gå på den gamle E6 Rombaksveien, som nå heter fv. 7575.


Dette gjør vi nå:

  • Vi fortsetter å inspisere alle boltene to ganger i døgnet.
  • To nye bolter har ankommet Narvik og har erstattet bolten som røk, samt nabobolten. 
  • Vi har flere ukentlige møter med ansvarlig entreprenør og rådgivende konsulentselskap for stålarbeidene på brua for å få produsert nye bolter så raskt som mulig og for å finne årsaken til at bolten sviktet.
  • Det Norske Veritas (DNV GL) og selskapet Vitec AS gjennomfører nye og mer omfattende inspeksjon av alle boltene, og disse funnene vil analyseres fortløpende. 
  • Sammen med det rådgivende konsulentselskapet som har prosjektert brua og entreprenøren, ser vi etter strakstiltak for å avlaste de aktuelle boltene som har indikasjon på feil. 

Kontakt for pressa

Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør i prosjektavdelingen Region nord
Mobil: 975 43 088

To av boltene ble skiftet i går. Foto: Statens vegvesen
E6 Hålogalandsbrua rett nord for Narvik i Nordland. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland