Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen inspiserer den nye E6 Hålogalandsbrua to ganger i døgnet etter at det ble oppdaget brudd i ett stag.

E6 Hålogalandsbrua ligger rett nord for Narvik i Nordland og ble åpnet for trafikk 9. desember 2018.

Det er 44 delkabler som holder den store bærekabelen. Det er to stag som holder hver delkabel. Brudd i ett av 44 stag er i utgangspunktet udramatisk og har ikke konsekvenser for bruas bæreevne.

Vegvesenet inspiserer stagene to ganger i døgnet inntil vi er mer sikre på årsakene til bruddet. Brua holdes åpen uten fare for trafikantene, mens undersøkelser pågår, men dette blir løpende vurdert.

Vi gjennomgår dokumentasjon rundt produksjon og testene som er utført. Det avrevne staget blir analysert for å komme nærmere en forklaring. Materialsvikt eller feilmontering er mulige forklaringer.

Kontakt for pressa:

Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør i prosjektavdelingen Region nord
Mobil: 975 43 088

 

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland