Det er snakk om strekningen Gofahaugen-Strauman (se strekningen i Google), ved Mjåvatnet nord for Mosjøen i Vefsn kommune.

- Grunnforholdene her er ikke gode nok til å etablere en midlertidig omkjøringsveg. Derfor må vi holde strekningen helt stengt, sier prosjektleder Steinar Livik i Statens vegvesen.

E6 stenges onsdag 2. mai kl. 01:00 og åpner senest lørdag 23. juni kl. 20:00.

Omkjøring er skiltet langs fylkesveg 78 gjennom Drevjadalen.

For mer informasjon, ta kontakt med: