Byggeaktiviteten på E6 nord for Mosjøen er høy, og særlig sprengningsarbeidet kan være krevende for deg som bor langs vegen. Nå tilbyr Skanska SMS-varsling i forkant av sprengningssalvene.

Se kartet under. For å få varsel for et bestemt område, sender du navnet på strekningen i en SMS til 1963. Da får du en melding på telefonen din ca. 30 minutter før salva går. Du kan opprette varsler for så mange strekninger du ønsker, og tjenesten er gratis.

En større utgave av kartet finner du i margen til høyre i denne saken.

At vi sprenger medfører ikke nødvendigvis at vegen er stengt. Trafikanter oppfordres derfor til å sjekke oppdaterte trafikkmeldinger på 175.no.