Grunnen er at entreprenør Skanska skal skifte ut en kommunal vannledning. Vegen åpner igjen senest kl. 06:00 tirsdag morgen.

Omkjøring er skiltet til fv. 78 gjennom Drevjadalen. Trafikanter nord for stengeområdet, som skal sørover, kan kjøre fv. 252 Brattbakkvegen.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på www.175.no