For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og illustrasjonshefte.

Planforslaget er tilgjengelig:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • vefsn.kommune.no,
  • Vefsn kommune, Rådhuset og
  • Statens vegvesen, Mosjøen trafikkstasjon, Ytterøra 22

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget bes det om at disse sendes innen 25. april 2018 til:

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved: