Formålet med planen er å øke deponikapasiteten for overskuddsmasser ved utbygging av E6 gjennom Sørfold, og å gjøre noen av deponiene tilgjengelig for senere masseuttak.

Områdene er vist i vedlagte kart (PDF). Nummer 12 og 23 foreslås som permanente deponier, og innebærer midlertidig bruk i anleggsperioden. Område 15, 17 og 18 er tidligere regulert som deponier. I planen foreslås justering av areal og omregulering til framtidig massetak på nærmere vilkår. Kvanntomoen er et tidligere regulert deponiområde som nå omreguleres for å utgå som deponi, forutsatt at de andre deponiene reguleres som foreslått slik at kapasitetsbehovet er dekket.

Planen er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • www.sorfold.kommune.no 
  • i servicetorget på rådhuset på Straumen

Merknader

Merknader til reguleringsplanen merkes med 16/16642 og sendes skriftlig innen 15.9.2018 til

Åpent møte og kontordag

Vi arrangerer åpent møte og åpen kontordag for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål:

  • Åpent møte torsdag 30. august kl. 18-20 i rådhussalen, Straumen
  • Åpen kontordag fredag 31. august kl. 9.30-14.00 i møterom Siso, rådhuset.

Meld gjerne fra på forhånd om du er interessert i å treffe oss på åpen kontordag. Ved særlig behov eller stor pågang kan det bli aktuelt med møteavtale på et annet tidspunkt.

Kontakt

Dersom dere har spørsmål kan disse kontaktes:

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.