Utbedring og breddeutvidelse av eksisterende veg.

Rasteplass på delstrekning 3 Skardelva-Heia

Rasteplass på strekningen Skardelva–Heia (Foto: Katrine Johannesen)