Utbedring og breddeutvidelse av eksisterende veg. Prosjektet venter kommende NTP-prosesser for eventuell framtidig prioritering.

Rasteplass på delstrekning 3 Skardelva-Heia

Rasteplass på strekningen Skardelva–Heia (Foto: Katrine Johannesen)