Endring etter klagesak

— Klagen ble tatt til følge og dagens kollektiv holdeplasserer er nå regulert inn i plankart og bestemmelser for delstrekning 2 på E6 Olsborg–Heia.

Oppstart av planarbeid for E6 Olsborg–Heia

— Statens vegvesen skal i samarbeid med Målselv og Balsfjord i gang med å lage en detaljreguleringsplan for utbedring av E6 Olsborg–Heia, og ber om innspill til arbeidet.