Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

E6 Olsborg–Heia, delstrekning 1 Solør–Skardelva

I henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legger Statens vegvesen ut detaljreguleringsplan for E6 Olsborg–Heia, delstrekning 1 Solør–Skardelva, til offentlig ettersyn.

Forslag til detaljregulering legger til rette for breddeutvidelse og justering av veglinja. Vegen legges om på en kort strekning ved Olderbekken bru. Mellom Toftåker og Olderlia tilrettelegges det for gang- og sykkelveg. Det åpnes for et midlertidig masseuttak ved Vårmoen.

Planforslaget er tilgjengelig digitalt:

Papirutgave er tilgjengelig på følgende steder:

  • Målselv kommune, rådhuset
  • Statens vegvesen, Region nord, Mellomvegen 40, 9000 Tromsø

Folkemøte

Statens vegvesen arrangerer i samarbeid med Målselv kommune åpent møte i Takelvdal grendehus, Målselv kommune, tirsdag 3. november klokka 1800, enkel servering.

Merknadsfrist

Eventuelle innspill og merknader til planforslaget må sendes skriftlig innen 15. november 2015 til:

Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403,8002 Bodø eller
e-post  

Spørsmål?

  • Kontaktperson i Statens vegvesen: Martha Kårevik Stalsberg, tlf. 48 09 57 86,
    e-post  
  • Kontaktperson i Målselv kommune: Astrid Fjose, tlf. 91 69 32 01,
    e-post
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark