Hensikten med reguleringsplanen er å gi grunnlag for breddeutvidelse av eksisterende veg.

Prosjektet venter kommende NTP-prosesser for eventuell framtidig prioritering.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Målselv, Balsfjord
Fylker:
Troms
Lengde:
24 000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2014-2017
Oppstart:
Januar 2016

E6 Olsborg–Heia © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Mellomvegen 40, Tromsø

Kontakter

Stein Johnny Johansen

Prosjektleder
Telefon:
975 43 088
E-post:

Sist oppdatert: