Delstrekning 1

Reguleringsplan ble vedtatt 9. mars 2016 i Målselv kommune. Plandokumentene finner du på Målselv kommunes nettside.

Delstrekning 2 og 3

  • Forslag til detaljregulering for delstrekning 2 Olsborg-Solør, Målselv kommune. 
  • Forslag til detaljregulering for delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre i Målselv og Balsfjord kommune

Reguleringsplanene ble vedtatt 6. desember 2017 i Målselv kommune og 21. februar 2018 i Balsfjord kommune.