Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Målselv og Balsfjord i gang med å lage en detaljreguleringsplan for utbedring av E6 Olsborg–Heia, og ber om innspill til arbeidet.

E6 Olsborg-Heia er en strekning med behov for utbedring og standardheving. Hensikten med reguleringsplanen er å gi grunnlag for breddeutvidelse av eksisterende veg.

Strekningen som skal reguleres er ca. 24 km, fra og med kryss til Høgtun til og med kryss til Sagelvvatnet (fv. 296), i en bredde på opptil 20-30 meter på hver side av vegen. Planprosjektet skal også finne areal til massetak i nærområdet.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 25. august 2014. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til

  • Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller
  • med e-post til .

Har du spørsmål, kan du kontakte

  • Tone Hugstmyr Woie på telefon 77 61 76 30 og e-post .

Informasjonsmøte vil bli arrangert på Takelvdal grendehus i august før høringsfristen. Dato og tidspunkt vil bli annonsert.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

E6 Olsborg-Heia
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark