E6 Olsborg-Heia er en strekning med behov for utbedring og standardheving. Hensikten med reguleringsplanen er å gi grunnlag for breddeutvidelse av eksisterende veg.

Strekningen som skal reguleres er ca. 24 km, fra og med kryss til Høgtun til og med kryss til Sagelvvatnet (fv. 296), i en bredde på opptil 20-30 meter på hver side av vegen. Planprosjektet skal også finne areal til massetak i nærområdet.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 25. august 2014. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til

Har du spørsmål, kan du kontakte

Informasjonsmøte vil bli arrangert på Takelvdal grendehus i august før høringsfristen. Dato og tidspunkt vil bli annonsert.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.