Det pågår fortsatt arbeid med vann- og avløp, og for å bli ferdig i krysset Hagebyveien/Naustveien må entreprenøren jobbe kveld og natt neste uke. Hagebyveien blir derfor stengt tirsdag 12. februar kl. 18 til onsdagsmorgen kl. 06.

Trafikk på kveld og natt går via Trondenesveien

Tirsdag og onsdag 12. - 13. februar, i tidsrommet 18-06, vil all trafikk derfor ledes via Trondenesveien, og dette gjelder også aktuell busstrafikk som vanligvis går på Hagebyveien.

Stenger Naustveien for tining fredag kl. 12

Før de kan sette i gang med dette arbeidet må bakken tines, og derfor blir Naustveien stengt mellom Hagebyveien og Trondenesveien fra fredag 8. februar kl. 12 og frem til alt arbeidet er ferdig onsdag 13. februar.