Skjermer naboer i Harstadbotn

— Harstadpakken setter opp fysiske skjermer langs hele omkjøringsveien i Harstadbotn. Hensikten er å redusere innsyn, støv og støyplager for naboene.

Stenging av Nerbotnveien

— Informasjon fra Harstadpakken om stenging og skiltet omkjøring i Nerbotnveien i Harstadbotn

Informasjon fra Harstadpakken

— Her følger en kort informasjons om byggearbeidene som nå pågår langs rv. 83 i Harstadpakken.

Byggestart i Harstadpakkens trinn 2

— 8. mars 2022 gikk spaden i jorda for det største enkeltprosjektet i Harstadpakken trinn 2. Pakken skal gi alle trafikanter en enklere reisehverdag.

Regjeringen vil prioritere trinn 2 i Harstadpakken

— Onsdag 24. bekreftet samferdselsdepartementet i en pressemelding at Harstadpakken trinn 2 er politisk avklart i regjering. Proposisjonen der det bes om penger til utbyggingen går nå til Stortinget for endelig behandling.