Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

To entreprenører konkurrerer om det største enkeltprosjektet i Harstadpakken.

Entreprenørene Harstad Maskin AS og Anlegg Øst Entreprenør AS bekrefter at de skal konkurrere om å få bygge delprosjekt S1, Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg, i Harstadpakken. Rett før helgen godkjente Statens vegvesen de to leverandørenes deltakelse i tilbudsprosessen.

– To seriøse tilbydere sikrer reell konkurranse og et godt grunnlag for nødvendige forhandlinger. Det er vi fornøyd med sier, prosjektleder Geir Hartz Jørgensen.

Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Fellesprosjekt

Prosjektet er en videreføring av arbeidene med å gi Harstad en ny framtidsrettet innfartsåre langs Rv83. Parsellen mellom Kanebogen og Seljestad er 2,2 km. Statens vegvesen tar sikte på kontraktsignering tidlig i 2022, og byggestart i første halvår 2022.

Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst august i år, etter at stortinget i juni besluttet å tilleggsfinansiere bypakken gjennom Prop. 204S 15.

Krevende utbygging

Trafikkavvikling er særlig krevende når det må bygges langs eksiterende veger nært en by. Om lag 17500 kjøretøy benytter rv. 83 inn og ut av Harstad hvert døgn. (Gjennomsnittlig trafikkmengde målt per døgn over et år kalt – årsdøgntrafikk/ÅDT).

– Derfor teller ikke pris alt. Tilbyderne skal også måles på hvordan de planlegger å gjennomføre utbyggingen, samt på hvordan de skal ivareta helse miljø og sikkerhet (HMS) under arbeidet. Beste kombinasjon av pris og kvalitet blir tildelt kontrakt, sier Jørgensen.

Les med om ny rv. 83 i Harstad her

Kontaktperson

Geir Hartz Jørgensen

Prosjektleder

Mobil: 905 24001

E-post: geir.jorgensen@vegvesen.no

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark