Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Harstadpakken setter opp fysiske skjermer langs hele omkjøringsveien i Harstadbotn. Hensikten er å redusere innsyn, støv og støyplager for naboene.

– Tiltaket vil gi en fysisk skjerm på ca. 2 meters høyde som særlig begrenser støv fra vegen og effektivt hindrer innsyn fra personbiler.  Skjermingen vil også ha en viss effekt på støy og den skal stå oppe så lenge omkjøringsveien er i bruk, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Geir Hartz Jørgensen.

Skissen viser en variant av den typen skjerming Harstadpakken har vedtatt å montere langs hele omkjøringsvegen i Harstadbotn. Illustrasjon: Safety Solutions Jonsereds AB.
Skissen viser en variant av den typen skjerming Harstadpakken har vedtatt å montere langs hele omkjøringsvegen i Harstadbotn. Illustrasjon: Safety Solutions Jonsereds AB.

Når det bygges midlertidige omkjøringsveger sikres de med kraftige rekverk av stål eller betong. Det gjøres av hensyn til de vegfarende og de som arbeider langs vegen. I Harstadboten er det nå bestemt at det i tillegg skal monteres tette paneler oppå selve sikringen. Målet er å hindre innsyn til de nærmeste naboene og begrense støv og støyplagene omkjøringsvegen vil skape. 

Bildet viser den midlertidige omkjøringsvegen i Harstadbotn slik den vil se ut når den står ferdig og tas i bruk. Når man kommer kjørende inn mot byen vil omkjøringsvegen rute trafikken til høyre for dagens rv. 83.  Det skal etter plan skje mot slutten av juni 2022 men nøyaktig dato er ikke satt.  Illustrasjon: Statens vegvesen.
Slik vil den midlertidige omkjøringsvegen i Harstadbotn se ut når den står ferdig og tas i bruk. Det skal etter plan skje mot slutten av juni 2022, men nøyaktig dato er ikke satt. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens Vegvesen

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Harstad