Hagebyveien er helt stengt mellom Naustveien og Fiolbakken, og frem til 22. juli blir trafikken ledet via Trondenesveien. Deler av Trondenesveien er smal og det blir derfor lysregulering mellom Naustveien og Krokusbakken.


Vi forsøker å lede myke trafikanter ned via Valmuebakken slik at det blir minst mulig gående i Trondenesveien.