For å skifte vann- og avløpsledninger må det graves dype grøfter i den delen av Hagebyveien som strekker seg mellom Naustveien og Krokusveien. Grøftene blir så dype at det ikke er mulig å ha trafikk på veien samtidig.

- Dette gravearbeidet er forventet å ta rundt tre uker, og Hagebyveien blir stengt i hele denne perioden. Trafikk nord/sør på Trondenes må i denne perioden bruke Trondenesveien, og siden dette er en skoleveg er det viktig at alle trafikanter respekterer skiltingen og kjører forsiktig, sier prosjektleder i Harstadpakken, Hans-Arne Haugland.

Beklager trafikkaos – har satt inn tiltak

Haugland beklager situasjonen som oppsto tidligere denne uken, da to store kjøretøy ikke klarte å passer hverandre, og førte til full stans i trafikken.

- I utgangspunktet er det entreprenørens ansvar å sørge for at trafikken går som den skal i trygge rammer, men tirsdag morgen stoppet det opp. Årsaken var at to store kjøretøy møttes. Da ble det kork. Kritikken som fulgte er berettiget, da dette burde vært forutsett, sier Haugland.

Harstadpakken har satt i gang tiltak for å unngå at dette skjer igjen.

- På skoledager stopper vi all anleggstrafikk om morgenen, mellom kl. 07.45-08.30, både egen transport og i forbindelse med alle andre prosjekter i området. Vi gjør det samme i tidsrommet da skolen slutter, alle dager mellom kl. 14.15-14.45, unntatt onsdager – da blir det begrensninger mellom kl.12.45 og 13.15, forklarer Haugland.

Det er i tillegg til de myke trafikkantene kun busser og privatbiler som får kjøre på Trondenesveien i dette tidsrommet.

- I det samme tidsrommet kobler vi ut trafikklysene og dirigerer trafikken manuelt. Blir det behov for det så vil vi i samme periode også gå inn med manuell dirigering av trafikken i krysset ved Trondenesveien/riksveg 83, for å hindre at det hoper seg opp der, sier Haugland.

Håper på velvilje fra publikum

De neste ukene blir spesielt utfordrende, og Haugland oppfordrer alle trafikanter til å være spesielt oppmerksom.

- Vi ber alle førere, og spesielt da de som kjører tyngre kjøretøy, om å ikke trafikkere denne strekningen ved skolestart og skoleslutt. I tillegg ber vi alle andre som kjører i området om å kjøre forsiktig og ta spesielt hensyn til de myke trafikantene, sier Haugland.

I den grad det er mulig oppfordres også myke trafikanter til å velge alternative ruter der det finnes.

Innfører vikeplikt fra Skrubbhågveien

Som et tiltak innføres det også midlertidig vikeplikt for all trafikk som kommer fra Skrubbhågveien og som skal inn på Trondenesveien.

Skal måle fart

For å følge med på at det ikke kjøres for fort i området, monteres det opp midlertidige fartsmålere. 

- Nå har vi inntrykk av at de aller fleste oppfører seg fint og tar de nødvendige hensyn, men for å følge med setter vi opp en midlertidig fartsmåler på Trondenesveien. Vi utelukker ikke at vi vil be politiet om å utføre kontroller, slik at sikkerheten ivaretas, sier Haugland.

Hagebyveien åpnes så fort som mulig

Så fort gravearbeidet er ferdig åpnes Hagebyveien igjen delvis for trafikk. Mens entreprenøren gjør seg ferdig med det resterende grunnarbeidet, vil det likevel være begrenset fremkommelighet en stund til. 

- Entreprenøren planlegger å være ferdig med det som skal gjøres under bakken innen nyttår. Det er i stor grad dette gravearbeidet som hindrer trafikken i Hagebyveien, slik at når dette er ferdig vil trafikken igjen kunne gå noenlunde uhindret begge veier på Hagebyveien, sier Haugland.

Myke trafikanter må bruke Trondenesveien i vinter

Etter møter med entreprenøren er det klart at fortauet i Hagebyveien ikke blir ferdigstilt før våren/sommeren 2019, og at myke trafikanter derfor denne vinteren også må belage seg på å bruke Trondenesveien.

- Dette er selvsagt ikke en ideell løsning, men siden vi får en forsinkelse på dette prosjektet må vi løse dette så godt vi kan. Når vi får biltrafikken ned i Hagebyveien igjen, så kan vi opprettholde Trondenesveien som hovedvei for de myke trafikantene og stenge Trondenesveien for gjennomkjøring, sier Haugland.