Mange stilte spørsmål om de ulike alternativene, og særlig alternativ 1 som går gjennom Rygge, ble gjenstand for en del oppmerksomhet.

Presentasjon om prosjektet.